ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ ในหัวข้อ "แนวทางกา


 
 
Copyright © 2010 Bunditpatanasilpa Institute. All rights reserved.
โรงละครวังหน้า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, Wangna Theater by Bunditpatanasilpa Institute