ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โรงละครวังหน้า  

2  ถ.ราชินี  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร

กรุงเทพฯ  10200

โทร  02-224-4704   ต่อ 101,121,122   Fax :02-221-8257  

 www.wangnatheater.com  ,

 E-mail : wntheater@gmail.com
ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 

 
 
Copyright © 2010 Bunditpatanasilpa Institute. All rights reserved.
โรงละครวังหน้า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, Wangna Theater by Bunditpatanasilpa Institute