หอศิลป์

 

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรม สู่ประชาชนโดยจะมีนิทรรศการ ประจำและหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดปี


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 ตั่งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม
เส้นสี บันไดเสียง โดย ครอบแก้วท่าไม้
นิทรรศการศรีวรรณปัจจุบัน โดย อาจารย์ ศรีวรรณ


เครื่องเคลือบดิเผา โดย คณะศิลปวิจิตร
เชิดชูครูศิลปิน(ผลงานศิลปกรรมสนุกๆ) โดย อาจารย์ ธงชัย รักปทุม
ภาพลักษณ์ ภาพพิมพ์ งานวิจัย โดย รองอธิการบดีฯ นาย เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์


นิทรรศการภาพของเพื่อน โดย อาจารย์สุมาลีและคุณสุวรรณ
นิทรรศการภาพเหมือน คุณ โยธกา จุลโลบล
ศิลปนิพนธ์นักศึกษาคณะศิลปวิจิตร


ธรรมะปิติสุข นาย เจริญ มาบุตร
ความสัมพันธ์ Relationship โดย ทาคูมิ
สัมมนางานของ อ.ศราวุธ ดวงจำปา วันที่ 27 กพ. 2558


นิทรรศการจับกล้องต้องได้ภาพ
นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มวังหน้า ครั้งที่ 4
นิทรรศการ รากุ
นิทรรศการ เครื่องเคลือบดินเผาแสดงผลงาน ๔ สถาบัน วันที่ ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์วังหน้า


นิทรรศการ last of begin
2014 สมาคมภาพวาดสีน้ำนานาชาติไต้หวัน ทัศนียภาพของประเทศไทย
นิทรรศการ Painting Exhibition Rafael Coronel and Benjamin Dominguez


ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม f
เชิญชมนิทรรศการ จิตรกรรม โดย ภัทรพร เลี่ยนพานิช
นิทรรศการ ศิลปกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย ศิลปินรับเชิญ และ คณาจารย์วิทยาลัยช่างศิล สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2555


ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ Art to Learn 2012 โครงการแสดงผลงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการศิลปกรรมโดย โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
นิทรรศการศิลปกรรมลายรดน้ำ จิตรกรรมสีน้ำมัน ทฤษฏีศิลปะวาดเส้น -องค์ประกอบศิลปะ - ทฤษฏีสี ภาพพิมพ์ซิลค์สกีน เครื่องเคลือบดินเผา โดย โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง ณ หอศิลปวังหน้า สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ เปิดงานวันที่ 12 ตุลาคม 55 เวลา 17.30 น. ประธานเปิดงานโดย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงงาน ตั้งแต่วัน 12-29 ตุลาคม 55
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ Looking Rolling by Printmaking
Looking Rolling by Printmaking


เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “อัครศิลปิน” สมเด็จพ
เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “อัครศิลปิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดก ช่างศิลป์ไทย” และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โครงการศิลปกรรมเครือข่าย อบรม สีน้ำ จัดดอกไม้ประดับ
โครงการศิลปกรรมเครือข่าย อบรม สีน้ำ จัดดอกไม้ประดับ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชิญชม ...นิทรรศการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปรจำปี ๒๕๕๕
เชิญชม ...นิทรรศการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปรจำปี ๒๕๕๕


นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555
เชิญร่วมชม...ศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555 พิธีเปิดนิทรรศการโดย พิธีเปิดนิทรรศการโดย นายสิริชัยชาญ ฝักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. แสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2555 หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.- 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00 น.- 17.00 น.
TOUCH TIME TRUTH “นิทรรศการของ 3 ศิลปินที่สร้างสรรค์งานให้ทุกคนได้ สัมผัส ผ่าน เวลา พบ ความจริง”
เปิดนิทรรศการ 12 มีนาคม 2555 หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดนิทรรศการ 12 มีนาคม 2555 หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.- 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00 น.- 17.00 น.
ขอเชิญร่วมชมการแสดงภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง ชุด จิตรกรรมรามเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 5 ธันวาคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 ณ หอศิลป์วังหน้า


ขอเชิญขอเชิญร่วมเป็นเกืยรติในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ ART TO LEARN 2011 ศิลปะก้าวไกลต้องไม่ไร้ครูศิลปะ
ART TO LEARN 2011 ศิลปะก้าวไกลต้องไม่ไร้ครูศิลปะ
ขอเชิญขมนิทรรศการผลงาน จิตรกรรมของ เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
ขอเชิญขมนิทรรศการผลงาน จิตรกรรมของ เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ของศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Viboon Leesuwan : Recent paintings
นิทรรศการเปิดให้ชมวันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2554 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 - 17.00 น.


เรารักสีน้ำ....นิทรรศการ​ผลงานกลุ่มสีน้ำวังหน้า'54
ระหว่างวันที่ 8-24 ก.ค. 2554
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ 6 -30 มิถุนายน 2554
นิทรรศการผลงานศิลปกรรม "บันทึกไว้ด้วยลายเส้น"
นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขยายเวลาถึง 30 พฤษภาคม 2554 เปิดการแสดง 10.00 - 17.00 น.
 
 
Copyright © 2010 Bunditpatanasilpa Institute. All rights reserved.
โรงละครวังหน้า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, Wangna Theater by Bunditpatanasilpa Institute