ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับชมและร่วมเชียร์ การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ" ครั้งที่ 3

 
 
Copyright © 2010 Bunditpatanasilpa Institute. All rights reserved.
โรงละครวังหน้า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, Wangna Theater by Bunditpatanasilpa Institute